Zimowy Bunt Maszyn 2007Tym razem wszystkie nagrody pojechały do Myszyńca. Pierwsz± nagrodę - Złot± Łyżwę - zdobyła załoga Adam i Arek Brzostek, drug± - Maksymilian Brodzik z pilotem Bartoszem Wi¶niewskim a trzeci± Krzysztof Drężek i Dariusz Zy¶k. Wszystkie zwycięskie załogi jechały samochodami Nissan Patrol.